เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ห้องพัก

เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีบริการห้องพักพร้อมการตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนฝั่งทะเลและโซนฝั่งภูเขา

Logo

MAKE A RESERVATION

1
4-11 ปี