เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

งานจัดเลี้ยงและจัดประชุม

เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีบริการพร้อมสรรพสำหรับงานประชุมต่างๆ ห้องประชุมแกรนด์ไพลินที่ตกแต่งและออกแบบอย่างประณีต เหมาะสำหรับเป็นสถานที่จัดงานประชุมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ งานสัมมนา งานแต่งงาน หรือจะเป็นงานจัดเลี้ยงต่างๆ โดยห้องมีขนาดพื้นที่ 365 ตรม. ซึ่งสามารถกั้นห้องได้หลายขนาดตามความต้องการ

สิ่งอำนวยความสะดวกห้องประชุม ประกอบด้วย:

 • อุปกรณ์สำหรับการประชุม
 • โสตทัศนอุปกรณ์
 • เครื่องขยายเสียง
 • ระบบเชื่อมต่อ TV กับ เครื่องเล่นวิดีโอ/ซีดี/ดีวีดี
 • ฟลิปชาร์ต
 • กระดานไวท์บอร์ด
 • ไมโครโฟน
 • แท่นยืนและเวที
 • โปรเจคเตอร์ LCD
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)
 • ระบบเสียงและลำโพง
 • อุปกรณ์เครื่องเขียน
 • กระดาษโน้ต

KC Grande Resort & Spa Conference Room Label:

ROOMevent / banquetmeeting / convention
Set DinnerCocktailBuffetClassroomTheatreU-Shape
Pailin I(128 sq.m.)901008090110N/A
Pailin II(109 sq.m.)6080506090N/A
Pailin III(128 sq.m.)901008090110N/A
Grande Pailin(365 sq.m.)240280210240310N/A
รูปแบบในการจัดโต๊ะประชุม

theater

เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ที่ไม่เน้นการจดบันทึก เน้นการสนทนาหรือการแสดงบทบาทสมมุติ เพราะเก้าอี้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

E-SHAPE, U-SHAPE AND T-SHAPE

เหมาะกับกลุ่มคนไม่เกิน 40 คน ใช้สำหรับการประชุมอภิปราย ซึ่งต้องการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอภาพด้านที่อยู่บริเวณด้านหน้าของโต๊ะประชุม

CONFERENCE AND HOLLOW SQUARE

การจัดห้องประชุมที่เหมาะสำหรับการประชุมที่มีการระดมความคิด ถกเถียง หรือเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม โดยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่มากนัก ส่วนมากไม่เกิน 25 คน โรงแรมส่วนใหญ่จะมีห้องประชุมผู้บริหาร สำหรับ 10-20 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ครับครัน

SCHOOLROOM OR CLASSROOM

จัดเป็นรูปแบบมาตรฐานทั่วไป โดยเป็นการเน้นจำนวนผู้เข้าประชุมจำนวนมาก เหมาะกับการประชุมแบบใช้พื้นที่เพื่อจดบันทึก เหมาะสำหรับกลุ่มอภิปรายขนาดใหญ่

OVALS AND ROUNDS

โดยทั่วไปใช้สำหรับมื้ออาหารและเหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้มีการพูดคุยสนทนากันได้อย่างสะดวก โดยจำนวนสมาชิกควรอยู่ที่ประมาณ 8 ที่นั่ง สำหรับโต๊ะขนาด 5 ฟุต และ 10 ที่นั่ง สำหรับโต๊ะขนาด 6 ฟุต

BANQUET

โดยทั่วไปใช้สำหรับมื้ออาหารและเหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้มีการพูดคุยสนทนากันได้อย่างสะดวก โดยจำนวนสมาชิกควรอยู่ที่ประมาณ 8 ที่นั่ง สำหรับโต๊ะขนาด 5 ฟุต และ 10 ที่นั่ง สำหรับโต๊ะขนาด 6 ฟุต

RECEPTION

เป็นรูปแบบงานเลี้ยงสังสรรค์ทางสังคม มีเครื่องดื่มและอาหารว่างบริการ อาหารอาจถูกจัดไว้บนโต๊ะบุฟเฟ่ต์ขนาดเล็กหรือหรือมีพนักงานเดินเสิร์ฟไปรอบๆ

Logo

MAKE A RESERVATION

Check-In

Check-Out

Select Rooms

Promo Code